روده ایران افزایش سرمربی برنامه فوتبال

روده: ایران افزایش سرمربی برنامه فوتبال جام جهانی برنامه ریزی تیم ملی ایران سرمربی تیم ملی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی یارانه 30 میلیون نفر قطع می‌شود/ نان در سال آینده گران نمی‌شود ، پورابراهیمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با پیشنهاد دولت در سال 97، یارانه 30 میلیون نفر قطع می شود و رقم از بین بردن شده است از یارانه نقدی قرار است به نان، طرح تح

یارانه 30 میلیون نفر قطع می‌شود/ نان در سال آینده گران نمی‌شود ، پورابراهیمی

پورابراهیمی: یارانه 30 میلیون نفر قطع می شود/ نان در سال آینده گران نمی شود

عبارات مهم : قانون

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با پیشنهاد دولت در سال 97، یارانه 30 میلیون نفر قطع می شود و رقم از بین بردن شده است از یارانه نقدی قرار است به نان، طرح تحول سلامت و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین با اشاره به کم کردن بودجه هدفمندی یارانه ها در بودجه 97 گفت: حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال 96 یارانه نقدی پرداخت می شد که میزان پرداخت در لایحه بودجه 97، 23 هزار میلیارد دیده شده است هست. با این عدد حدود 40 درصد از جمعیت کشورمان یعنی بیش از 30 میلیون نفر با پیشنهاد دولت یارانه ارزش در سال آینده قطع می شود.

یارانه 30 میلیون نفر قطع می‌شود/ نان در سال آینده گران نمی‌شود ، پورابراهیمی

وی ادامه داد: رقم از بین بردن شده است از یارانه نقدی قرار است به بخش های دیگر پرداخت شود. از این عدد 3 هزار میلیارد تومان به نان یارانه داده می شود. 3 هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت و 7 هزار میلیارد تومان به خانواده های تحت پوشش امداد و بهزیستی کمک می شود. البته این پیشنهاد دولت است و در مجلس بررسی می شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نظر نمایندگان راجع به از بین بردن یارانه 30 میلیون نفر از مردم، خاطرنشان کرد: اگر جایگزین پرداخت یارانه نقدی به اشتغال جوانان کمک کنیم به نظر می رسد در این شرایط مردم از از بین بردن یارانه نقدی استقبال کنند. ولی اگر یارانه قطع شود و اثر و خروجی آن را در توسعه، رونق اقتصادی، حل پرسشها و بویژه اشتغال جوانان نبینیم، جامعه از این عنوان استقبال نمی کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با پیشنهاد دولت در سال 97، یارانه 30 میلیون نفر قطع می شود و رقم از بین بردن شده است از یارانه نقدی قرار است به نان، طرح تح

پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا تخصیص داده شده است یارانه نقدی به نان، طرح تحول سلامت و اقشار آسیب پذیر گام خوبی از سوی دولت است؟ تصریح کرد: به نظر بنده این سر فصل ها را باید از منابع عمومی پرداخت کنیم. در قانون هدفمندی یارانه ها بخش اشتغال و تولید یکی از مباحث مهم هست. بنابراین به نظر می رسد که این بند و نوع تخصیص با قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد و با آن قانون همخوانی ندارد.

وی افزود: بنابراین باید مبلغ کسر شده است از یارانه نقدی متناسب با قانون به بخش تولید و کمک به اشتغال تخصیص داده شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اینکه آیا نان در سال آینده زیاد کردن قیمت خواهد داشت؟ گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد. دولت برنامه ای جهت زیاد کردن قیمت نان ندارد ولی قاعدتا با توجه به اینکه هزینه ها زیاد کردن یافته ما به التفاوتی را به نانوا می دهند.

یارانه 30 میلیون نفر قطع می‌شود/ نان در سال آینده گران نمی‌شود ، پورابراهیمی

واژه های کلیدی: قانون | اشتغال | میلیون | یارانه | اقتصادی | سال آینده | یارانه نقدی | رونق اقتصادی | اشتغال جوانان | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs